Peaceful Mountain Shinglederm Rescue Plus (1x1.4Oz)